Over de tuin

Midden tussen woonwijken, op de grens van Angelslo en Emmerhout ligt een prachtig stukje natuur, de Heemtuin en groentetuin Looackerhof. Het is een oase van rust waar het goed toeven is voor de mensen, planten en dieren.

Wij willen u graag via deze site op de hoogte houden van de activiteiten in en rond de heemtuin en groentetuin.

Iedereen is van harte welkom om de tuin te bezoeken. 

Op werkdagen in het voorjaar / zomer 09.00-21.00 uur in de herfst /winter tot 18.00 uur of zolang het hek open staat.

Geschiedenis Looackerhof

De Heemtuin is ruim 40 jaar geleden aangelegd. Voor die tijd was dit gebied in gebruik als akker en weidegrond. In het loofbos heeft vroeger een klein boerderijtje gestaan. De twee kastanjebomen en de lindeboom zijn nog door de laatste bewoner, de heer Redder aangeplant. 

De Heemtuin maakte in 2011 een verwaarloosde indruk. In het verleden werd het onderhoud door de Gemeente Emmen gedaan. Deze taak is steeds meer overgedragen aan het IVN. Door verschillende oorzaken was het de laatste jaren niet meer gelukt om het onderhoud te doen. Met als resultaat een overwoekerde tuin. Reden voor een aantal partijen die werkzaam zijn in de wijk Angelslo, o.a. de wijkvereniging en Emmen Revisited, mogelijkheden te zoeken om de Heemtuin weer die uitstraling te geven die het eens had.


Eerste stap was het opnemen van de Looackerhof in het wijkontwikkelingsplan. Toen er landelijk subsidies beschikbaar kwamen, is de Looackerhof in het kader van “experimenten nieuwe volk tuinieren” als project ingediend. Belangrijk hierbij was het om (buurt)bewoners, verenigingen en instellingen bij het project te betrekken. Deze aanvraag is gehonoreerd. Uiteindelijke opbrengst moest zijn: Een volkstuin nieuwe stijl met een combinatie van ecologische functies, waaronder “eerherstel” voor de Heemtuin. Het gebied moest uitnodigend zijn voor recreatief en educatief medegebruik. Bewoners, bewonersorganisaties en instellingen leveren een actieve deelname aan het project, zowel in de uitvoeringsfase als in het latere gebruik en beheer.

Naast het “eerherstel” voor De Heemtuin, werd uitdrukkelijk gedacht aan het inrichten van een boomgaard met b.v. oude fruitrassen. Verder moest het beheer/onderhoud na de aanpak structureel geregeld zijn. In het najaar van 2011 begonnen het inrichtings-herstelplan. De vijver werd opgeschoond, de paden weer zichtbaar gemaakt, op verschillende plekken bramenopslag verwijderd. Verder is werd begonnen met het herstellen en opruimen van de omheining. Naast medewerkers van de EMCO, en leerlingen van de Praktijkschool Emmen waren ook verschillende buurtbewoners actief. Er is een volkstuin ingericht en er worden kruiden /bloemen tuintjes gemaakt. 

Looackerhof nu

In de heemtuin bevindt zich ook een kleine fruitboomgaard. In december 2012 zijn een aantal hoogstamvruchtbomen aangeplant. De oude fruitboom rassen worden één keer per jaar gesnoeid (vaak door iemand van de Fruithof) daar wordt dan een cursus voor aangeboden waar belangstellenden aan kunnen deelnemen. 

Overzicht van aangeplante bomen:

1. Sint Jacobsappel 2. Ananas Reinette 3. Hermien van Eibergen 4. Zoete Roemeling 5. Martin Sec 6. Suikerpeer 7. Beaty of Bath 8. Yellow transparante 9. Valkappel 10. Macintosh Rogers 11. Reinette van Zuccalmaglio 12. Brabantse Bellefleur 13. Engelse Winter Goldpeasmain 14. Zoete Bredero 15. Court-pendu plat.

De bomen die er al stonden 16. Reine Victoria 17. Reine-Claude d’ Althann 18. Reine-Claude Verte. 19, 20, 21, en 22. Zijn nog niet bekend.

Op dit moment wordt de tuin door een aantal buurtbewoners en vrijwilligers onderhouden. We zijn nog druk op zoek naar extra handen!
Er is een volkstuin met groente, een bloementuin (pluktuin) en de kikkers in de vijvers laten zich al weer horen! Vorig jaar is er een blote voeten pad aangelegd. Een klein gedeelte is bos waar een pad doorheen loopt.
Ook is er klein fruit aangeplant, een tuintje voor kinderen en er zijn kruiden vakken. Overal door de tuin en het bos gedeelte staan picknicktafels of zitjes. Bij de kapschuur staat, in de zomermaanden, op een vaste dag in de week koffie/thee (vrije gift).

3 x per jaar wordt er een leuke markt georganiseerd met een diversiteit aan kramen waar iedereen iets van zijn gading kan vinden. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten op het terrein en soms gedeeltelijk door de tuin. Het fruit wordt tijdens de oogstmarkt eind september begin november verkocht en komt weer ten goede van de tuin.

Verder heeft de Dierenbescherming activiteiten in het pand maar ook op het terrein of de tuin. Wij hebben een samenwerking met de Gemeente Emmen, Wijkvereniging Angelslo en Dierenbescherming Zuid Oost Drenthe.